Rejestracja kija bilardowego McDermott:

Standardowa gwarancja na kije McDermott trwa 3 lata. Jednak wystarczy dokonać szybkiej rejestracji kija bilardowego na stronie producenta, by cieszyć się wieczystą gwarancją.
W celu rejestracji należy odwiedzić na stronę  http://www.mcdermottcue.com/cue_registration.php
Otworzy się formularz rejestracyjny, widoczny na zdjęciu poniżej:

strona rejestracji kija

Według wzoru należy podać swoje dane, tj.:

 •     imię i nazwisko
 •     adres
 •     miasto
 •     kraj (w języku angielskim, czyli Poland zamiast Polska)
 •     kod pocztowy
 •     adres e-mail
 •     numer telefonu

 
Następnie należy podać informacje o zakupionym kiju bilardowym:

 •     model kija
 •     cena zakupu (proszę pamiętać o przedrostku "PLN")
 •     data zakupu (miesiąc/dzień/rok)
 •     pełna nazwa sprzedawcy (BilardKaz Kazimierz Mielczarek)


 
Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk 'Register My Cue' (Zarejestruj mój kij).
Po weryfikacji danych producent wysyła informację o akceptacji zgłoszenia.
Wtedy pozostaje już tylko cieszyć się grą doskonałym kijem z wieczystą gwarancją.